Disclaimer

Deze site is met zorg samengesteld door Orthodontistenpraktijk Haven. Orthodontistenpraktijk Haven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Orthodontistenpraktijk Haven staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. Orthodontistenpraktijk Haven aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Orthodontistenpraktijk Haven sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Alle informatie op deze webpagina’s en op de hyperlinked websites dient alleen voor persoonlijk gebruik.

De verstrekte informatie dient in geval van gewenst gebruik te allen tijde eerst te worden voorgelegd aan een terzake deskundige, mede omdat de informatie niet zonder meer en/of in alle gevallen voor individuen van toepassing is.

In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Orthodontistenpraktijk Haven kan echter niet instaan voor privacy-bescherming van de hyperlinked websites.

Op deze Orthodontistenpraktijk Haven-website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.