Met welke risico's moet je rekening houden?

Een orthodontische behandeling wordt doorgaans succesvol uitgevoerd. Net als andere tandheelkundige en medische behandelingen brengt een orthodontische behandeling ongemakken, risico’s en beperkingen met zich mee. De risico’s moeten van tevoren bij je bekend zijn, zodat je deze kunt meewegen in je beslissing of je wel of niet aan een orthodontische behandeling wil beginnen. Gelukkig zijn de risico’s zelden ernstig genoeg om je van een behandeling te weerhouden.

Schade aan tanden en/of kiezen of het tandvlees

Bij onvoldoende mondhygiëne kunnen er gaatjes (cariës), tandvleesontsteking (gingivitis) en blijvende verkleuringen (ontkalkingen) op tanden en kiezen ontstaan. Deze risico’s bestaan uiteraard altijd, maar zijn groter tijdens een orthodontische behandeling, omdat de orthodontische apparatuur de mondhygiëne moeilijker maakt.
Als er voor de behandeling al sprake is van een tandvleesaandoening (gingivitis) of een aandoening aan het kaakbot (parodontitis), kan een orthodontische behandeling de situatie negatief beïnvloeden. Het kan dan verstandig zijn om niet aan een orthodontische behandeling te beginnen.
Een enkele keer kan een tandzenuw beschadigd raken met als gevolg een verkleuring van de tand en/of een wortelkanaalbehandeling bij de tandarts.

Korter worden van de wortels

De lengte van de wortels van enkele tanden of kiezen kan iets afnemen door de tandverplaatsing. Zelden is dit zodanig dat dit een probleem vormt. Mede om deze reden wordt er na enkele maanden van de beugelbehandeling een röntgenfoto ter controle gemaakt.

Na de behandeling

Het voltooien van een orthodontische behandeling is geen garantie voor een leven lang rechtstaande tanden. Na een orthodontische behandeling kunnen tanden en kiezen nog wat verschuiven. Om dit te beperken, wordt aan het einde van de orthodontische behandeling een spalkje/draadje aan de binnenzijde van de tanden geplakt en/of wordt een uitneembare beugel geplaatst (retentie beugel). Verder geldt dat met het toenemen van de leeftijd de positie van tanden of kiezen kan veranderen. Dit hoort bij het normale verouderingsproces en geldt ook voor gebitten die niet orthodontisch zijn behandeld.
Omdat na afloop van de behandeling minder regelmatig een controle plaatsvindt, ben je zelf verantwoordelijk voor het naleven van de gegeven mondelinge en schriftelijke instructies.