Orthodontie

Orthodontie is het tandheelkundig specialisme dat zich bezighoudt met de behandeling van problemen met de kaak- en tandstand. Veel patiënten hebben een combinatie van een verkeerde stand van de kaak en van de tanden. Door het gebruik van beugels worden deze problemen behandeld.
Een orthodontist zorgt ervoor dat tanden en kiezen mooi in de rij komen te staan en goed op elkaar passen. Beugels die hiervoor gebruikt worden zijn vaste beugels, beter bekend als de slotjesbeugel, en uitneembare beugels. Welke beugel je krijgt en hoe lang de behandeling duurt, is afhankelijk van de afwijking aan je tanden en kiezen.

Om orthodontist te worden moet je na de zes-jarige studie tandheelkunde, een vier-jarige fulltime specialistenopleiding Dento Maxillaire Orthopaedie (orthodontie) volgen. Hierdoor hebben orthodontisten de meeste kennis en vaardigheden voor het corrigeren van afwijkingen in de stand van tanden en kiezen en om groeiafwijkingen van de kaken te corrigeren. Dit in tegenstelling tot tandartsen die enkel orthodontische nascholing hebben gevolgd.

Waarom orthodontie?

Een mooi gebit met rechte tanden zorgt ervoor dat iemand goed kan bijten, kauwen, praten en lachen. Maar een recht gebit maakt ook meer kans om gezond te blijven, omdat het beter te reinigen is.  Je gaat naar een orthodontist wanneer je tanden ver naar voren of scheef staan, er te weinig of juist te veel ruimte in het gebit is of wanneer je tanden en kiezen niet goed op elkaar passen en je niet goed kan kauwen.